Globus slodd

 


Tradisjoner i ny drakt!
Globus har i en årekke vært ledende innen utvikling av slodder til det norske markedet. Selv det moderne jordbruket etterspør slodder som er utviklet i forhold til nye og høye krav. Dette har Globus sett på som en seriøs utfordring, og utviklet dagens slodd som dekker de mest krevende behov.
 
Globus slodden er en videreutvikling av den velkjente Blæstadsloddden.
 
Grunnprinsippet er som på Blæstadslodden, bygd på over og understrømming, 3 bærende elementer gir et plant resultat.
Den fremre branden har mulighet for å endre vinkelen for å kunne takle forskjellige jordarter, denne fungerer som understrømmings- planke. Utstyrt med herdede utskiftbare slitestål. Den midtre branden som fungerer som overstrømsplanke er utstyrt med herdede utskiftbare slitestål.
Den bakre branden er bygd opp av en slepende justerbar tinderekke som gir mulighet for at stein slipper igjennom uten at hele slodden løftes. Denne tinderekka bearbeider også jorda slik at man får et godt gjennomarbeidet løsjordskikt. Tindevinkelen på den bakre branden kan justeres med strekkfisker, alternativt hydraulisk, som ekstrautstyr.