New Holland G3

Nå innfører A-K maskiner 3 års garanti på alle nye traktorer og treskere fra New Holland og Case IH. Den nye garantien som trådte i kraft fra nyttår, vil gjelde uavhengig av hvor mange timer du kjører, men betinger at du følger fabrikkenes serviceanvisninger.

Med G3-garanti fra A-K maskiner står du enda bedre sikret dersom det oppstår feil med traktoren eller treskeren. Garantien omfatter deler og reparasjon ved fabrikasjonsfeil i tre år. G3-garanti gir full garanti uavhengig av hvor mange timer du har kjørt. Dette er A-K maskiner alene om i markedet i

En forutsetning for full garantidekning gjennom G3, er at serviceprogrammet som traktoren og treskeren leveres med blir fulgt. Konkret betyr dette at kunden i tillegg til den vanlige 50-timers servicen, må gjennomføre service for hver 600 timer som maskinen går. Dersom man kjører mindre enn 600 timer i året, må det gjennomføres årlig service for å holde garantien.

Men for å gjøre det enklere for den enkelte å forutse kostnader og planlegge service, vil A-K maskiner som en del den nye garantien, tilby en serviceavtale, der man allerede ved kontraktsinngåelsen kan definere servicekostnaden i hele garantitiden. Dette betyr at man får en fast pris på både 600-timers og 1200-timers service som vil gjelde også tre år frem i tid uavhengig av hva slags prisstigning som skjer i mellomtiden. 50-timers service er som før, en gratis tjeneste for New Holland og Case IH der du bare betaler for deler.

G3-garantien følger maskin og ikke person. Dette innebærer at traktoren eller treskeren kan selges brukt med garanti dersom det skjer innenfor treårsperioden. Dette betyr i praksis at neste eier vil kunne videreføre og dra nytte av opptjent garantitid. Det betyr også at han kan "arve" en inngått garantiavtale.