Sprayfo Rød til Gris

 

den ideelle melke- erstatningen til smågris

 

            

Sprayfo Porc
kan brukes i alle tilfeller hvor melkeproduksjonen til purka ikke strekker til. Lavt fôrinntak i kombinasjon med stress, sykdom eller høy luftfuktighet reduserer mengden av purkemelk pr. unge.

Antall grisunger pr. purke har økt opp gjennom årene. Resultatet er at mengden purkemelk tilgjengelig pr. grisunge er blitt mindre, og det gir lavere fravenningsvekt

 

 

Sprayfo Porc er enkel å bruke, og oppløses raskt og fullstendig.

Gjennom å bruke Sprayfo Porc økes prosenten grisunger som overlever og det forbedrer også helsestatusen til grisungene. Omfattende forsøk viser at tilleggsmelk i fødebingen resulterer i høyere fôropptak og bedre fravenningsvekt.

Sprayfo Porc kan også brukes til tapere eller hvis en purke dør.