Personvernerklæring

Hvordan og når gjelder personvernerklæringen?

Denne personvernerklæringen gjelder alle forretningsprosesser i NOA Maskin AS og alle våre nettsteder, domener og skytjenester. Denne erklæringen må ses i sammenheng med vår Databehandleravtale.

Personvernerklæringen gir informasjon om databehandling utført av NOA Maskin AS

Personinformasjon er informasjon som kan identifisere deg som person, for eksempel en e-postadresse, gateadresse eller telefonnummer. Behandling av dine persondata er i noen tilfeller nødvendig for at vi skal kunne betjene våre kunder. Vennligst ikke benytt deg av NOA Maskin AS sine produkter eller tjenester hvis du ikke er enig i hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

Hvilke persondata behandles hos NOA Maskin AS ?

NOA Maskin AS behandler persondata om kontaktpersoner eller brukere av våre tjenester

Hvordan behandler vi persondata som dataeier?

Vi er dataeiere i de tilfeller du er representant for en kunde av oss eller når du er bruker av våre tjenester.

Behandlingen av dine personopplysninger er basert på en interesseavveining. Det er nødvendig for NOA Maskin AS å behandle dine personopplysninger for å kunne gi deg en best mulig kundeopplevelse. Ditt telefonnummer og e-post kan benyttes i forbindelse med driftsmeldinger

Dersom du har samtykket kan vi sende deg nyhetsbrev med tilpasset markedsføring.

Hvilke personopplysninger samles inn?

Følgende informasjon legges inn om deg som bruker eller som kunde:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • Telefon/mobil (frivillig)
  • E-post (frivillig)
  • Adresse (frivillig)

Lagring av dine opplysninger

Vi lagrer dine opplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Oppbevaring av enkelte dokumenter og transaksjoner er vi forpliktet til å lagre lengre som følge av våre forpliktelser under norsk regnskapslov, og slike dokumenter slettes i tråd med gjeldende regelverk.

Overføring av personopplysninger til tredjepart

Vi overfører ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting/anonymisering av personopplysningene vi behandler om deg dersom vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandling og kreve rett til dataportabilitet dersom vilkårene for dette er oppfylt.

Når behandlingen er basert på ditt samtykke kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake. Vær oppmerksom på at du fortsatt kan motta kommunikasjon fra Quick Systems AS også etter et eventuelt samtykke er trukket tilbake dersom det er nødvendig for å vedlikeholde dine kontoer hos oss eller øvrig nødvendig informasjon.

Om du har spørsmål rundt dette – ta kontakt med oss på post@noamaskin.no

Klage til datatilsynet

Du har rett til å klage til datatilsynet, for eksempel dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet ovenfor eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen. Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du her: https://www.datatilsynet.no/