Skrog i høgfaste stålmaterialer gir høyere nyttelast og slitestyrke
• Store blader på innmatervalsen sikrer god gjennomgang også av vanskelige spredemasser
• Alle opplagringer er utvendige og sitter godt beskyttet
• Grovdimensjonerte støtteføtter med lange avstivere som beskytter utvendige deler under opplasting
• Utvendig oljemotor med god beskyttelse mot ytre påkjenninger
 
Størrelse i henhold til spredevekt/volum.
Store innmatblader sikrer god gjennomganogså for vanskelige spredematerialer.
Utmaterknaster i høgfast stålkvalitet for lengre levetid.Enkel og sikker regulering av spredemengde.
God lagerbeskyttelse. Alle lagre ligger utvendig og er innebygget.
Kraftige støtteben med enkel regulering.
Solid holder for støttebena som samtidig avstiver skroget.
Holderen for støttebena beskytter utvedige deler på
begge sider under opplasting.
Kjededeksel med utforming som beskytter godt under opplasting
og forhindrer masse i ”å bli med på lasset”

Dobbelt feste nede for trekkarmer.
Gir plass for hurtigkoblinger i trekkarmene
(Waltershceid)

Ved lasting benyttes et stk dobbeltvirkende
toppstag for å sikre tilstrekkelig bevegelse. 

Sandstrøer

Med forbehold om feil i bilde- / videomateriell / tekniske spesifikasjoner / priser.